ஊர் காவலன்

கற்க கற்க கள்ளும் கற்க...

வியாழன், ஜூலை 28, 2016

கபாலி - திரை விமர்சனம்...

Post Comment

வியாழன், ஜூலை 14, 2016

எனக்கு பிடித்த புத்தகங்கள் 6 - சுஜாதா & நாவல்கள்...

ரத்தம் ஒரே நிறம் - சுஜாதா:

Post Comment

செவ்வாய், ஏப்ரல் 05, 2016

குடியும் கூத்துக்களும்...

Post Comment

வியாழன், மார்ச் 10, 2016

மரணம்...

Post Comment

செவ்வாய், பிப்ரவரி 23, 2016

எனக்கு பிடித்த புத்தகங்கள் 5 - எஸ். ராமகிருஷ்ணன், இந்திரா சௌந்தராஜன் & சுஜாதா எழுதியவை...

எனது இந்தியா - எஸ். ராமகிருஷ்ணன்:

Post Comment