கற்க கற்க கள்ளும் கற்க...

சனி, ஆகஸ்ட் 10, 2013

வேலை கிடைச்சிரிச்சி...

 இது நடந்தது கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாத முதல் வாரம். எப்பவும் போல அன்று காலை எங்கள் கம்பெனியின் ஈமெயில் பார்த்தபோது ஒரு அதிர்ச்சியான செய்தி, எங்கள் முதலாளியிடமிருந்து வந்திருந்தது. வழக்கம் போல ஏதாவது உப்பு சப்பில்லாத மெயில் என்று தான் நினைத்தோம். ஆனால், வந்த மெயில் அதுவல்ல. இந்த நவம்பர் மாதத்தோடு தான் கம்பெனியை

Post Comment