கற்க கற்க கள்ளும் கற்க...

வியாழன், ஜூலை 28, 2016

கபாலி - திரை விமர்சனம்...

கபாலி - திரை விமர்சனம் 1

Post Comment

வியாழன், ஜூலை 14, 2016

எனக்கு பிடித்த புத்தகங்கள் 6 - சுஜாதா & நாவல்கள்...

ரத்தம் ஒரே நிறம் - சுஜாதா:
எனக்கு பிடித்த புத்தகங்கள் 6 - சுஜாதா & நாவல்கள் 1

Post Comment